Scandria®Alliance

Scandria®Alliance er et interregionalt politisk samarbeid som bygger på Interreg Østersjøprosjektet Scandria®2Act (2016–2019). Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet.

Visjonen med Scandria®Alliance er å samarbeide med EU, medlemsland, regioner og andre relevante interessenter for å implementere et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 i Østersjøregionen og regionene som er involvert langs korridoren fra Skandinavia til Middelhavet.

Scandria®Alliance består nå av regioner i Norge, Sverige, Finland, Italia og Tyskland. Regionsamarbeidet i Berlin-Brandenburg ivaretar sekretariatet.

Alliansen arbeider med følgende temaer:

  • Clean fuels
  • Multimodal transport
  • Cross-border infrastructure
  • Digitalisation

Østlandssamarbeidets sekretariat koordinerer fylkeskommunenes deltakelse i administrative faggrupper i Scandria®Alliance.