Næring og kompetanse

Regionreformen gir fylkeskommunenes en tydeligere samfunnsutviklerrolle. For å lykkes ønsker fylkeskommunene å styrke det helhetlige arbeidet med nærings- og kompetansepolitikk. Derfor er næring og kompetanse etablert som en av to hovedpilarer i Østlandssamarbeidet etter regionreformen.

Gjennom samarbeidet vil fylkeskommunene bidra til verdiskapning gjennom grønn omstilling og inkluderende og arbeidslivsrettet kompetanseutvikling i landsdelen.

Siste nyheter

Brexit og norske bedrifter

02.03.21|

Hva er konsekvensene av Brexit for norsk næringsliv? Spørsmålet var på dagsorden da fagpolitisk for utvalg næring og kompetanse hadde europeisk fagdag under møtet 19. februar. - Frihandelsavtalen etter Brexit vil være en dårligere løsning
Les mer >>