Schleswig-Holstein-samarbeidet

Hurtigmeny

Siste nyheter

De åtte fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har en samarbeidsavtale med delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland. Avtalen startet med Oslo i 1995 og ble siden utvidet først med Akershus i 1996 og så i mai 1998 til å omfatte alle fylkeskommunene.

Avtalen koordineres gjennom Østlandssamarbeidet. En felles kommisjon med politiske representanter styrer samarbeidsavtalen og denne møtes en gang i året. Et felles handlingsprogram legges til grunn for arbeidet mellom kommisjonsmøtene og for å få til en hensiktsmessig oppfølging av programmet på norsk side, legges det vekt på å fordele ansvar og oppgaver mellom fylkene.

Samarbeidsavtale Schleswig-Holstein
Handlingsplan – Cooperation Perspectives 2018-2019

Siste nyheter