Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

NTP-konferanse 25. november 2019

 

 

 

 

 

 

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO og LO inviterer til fagkonferanse om utredninger som vil være underlag til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Konferansen vil ta for seg utredningene fra transportetatene og inviterer til en diskusjon om hovedproblemstillingene.

I løpet av høsten 2019 leveres svar på oppdrag gitt av Samferdselsdepartementet, med følgende tema:
1. Mer infrastruktur for pengene
2. Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser
3. Utviklingstrekk og framskrivninger av transportomfang mot 2050
4. Utfordringer i transportkorridorer og byområder
5. Byområdene i NTP og rammeverk for byvekstavtaler

Utslipp fra transportsektoren står for en stor andel av de nasjonale utslippene. NTP er derfor helt avgjørende for om Norge og regionen skal nå vedtatte klimamål og vil også være et tema som blir berørt på konferansen.

Tid: 25. november, kl 0930-1530 (Kaffe/registrering fra kl 09)

Sted: Næringslivets Hus Konferansesenter, Middelthuns gate 27, Oslo

Moderator: Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig transport i ZERO

 

Påmelding er bindende. Registreringsavgift: 750,- kroner. Påmeldingsfrist 20. november.

Meld deg på: 

Registreringer er stengt for dette arrangementet / Registrations are closed

 

Spørsmål kan rettes til:

Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidet: Jon.Petter.Arntzen@afk.no , 90 10 83 89
Eva Næss Karlsen, Osloregionen, eva.nass.karlsen@byr.oslo.kommune.no , 90 06 30 86