Laster Arrangementer

Klimaregelverket utgjør en sentral del av Europas grønne giv. Norge er tett knyttet til EU gjennom blant annet EØS-avtalen og avtalen med EU om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. I tillegg har Norge vært en del av EUs kvotesystem siden 2008. Hvordan klimaregelverket i EU utformes vil derfor legge viktige rammebetingelser for norske myndigheter og næringsliv, og skape muligheter og utfordringer for norsk omstilling til lavutslippssamfunnet.

EUs klimapakke «Fit for 55» utgjør et viktig grunnlag for politikkutformingen. Nå er forhandlingene om regelverket kommet et godt stykke videre. Samtidig pågår det en krig i Europa, inkludert en energikrig mellom Russland og vesten. Nye tall fra FNs klimapanel er ikke optimistiske med hensyn til å nå 1,5-gradersmålet.

I denne episoden av Europakafe har vi fått med oss forskningsdirektør i CICERO, Senter for klimaforskning, Merethe Dotterud Leiren, som skal kaste lys over tematikken.

Vi gjør oppmerksom på at det blir gjort opptak av arrangementet.

Påmelding

Meld på / Register

Tribe Loading Animation Image