Ved å delta i nettverket vil Østlandssamarbeidet få mer kunnskap om utviklingen av Jyllandskorridoren.

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid. Nettverket består av regioner, deriblant Vestfold og Telemark fylkeskommune, med felles interesser i forbindelser mellom regionene og fra Vest-Skandinavia til Sentral-Europa, spesielt Jyllandskorridoren.

På møte i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel, 9. mai 2022, ble det, etter forslag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, vedtatt å søke om få observatørstatus i NTN. NTN hadde årsmøte i Larvik 10. og 11. november. I forbindelse med årsmøtet sluttet de øvrige medlemmene seg til å gi Østlandssamarbeidet observatørstatus i nettverket.

– Det er ingen tvil om at Jyllandskorridoren vil få økt sin betydning i årene som kommer, i og med at korridoren nå blir en del av TEN-Ts kjernenettverk. For Østlandssamarbeidet er det naturlig å følge utviklingen nøye, og derfor er vår observatørstatus i nettverket av stor verdi, sier sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.

NTN arbeider for å skape grunnlag for transportpolitiske beslutninger, og for å sikre regional planlegging innenfor samferdsel og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte og bidra til å skape regional utvikling.

Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren.
Grafikk: Maria Rustad / VTFK

En grønnere Jyllandskorridor

På den to dager lange samlingen ble det vist eksempler på hvordan man kan jobbe for en grønnere Jyllandskorridor, transportkorridor i Vest-Skandinavia som forbinder Norge, Sverige og Danmark via Jylland med Hamburg og resten av Europa.

ScanMed Rail Freight Corridor (RFC) presenterte en ny rapport med nåværende status på jernbaneinfrastrukturen i Jyllandskorridoren og Femern Bælt, samt planer og pågående prosjekter. ScanMed RFCs market and customer relationship manager, Kosta Tsesmetsis, uttalte at de ser en tydelig etterspørsel etter Jyllandskorridoren i markedet for gods på bane. Det er derfor viktig med politisk støtte for å sikre at nødvendige infrastrukturprosjekter i korridoren kan gjennomføres. ScanMed RFC samarbeider for å bidra til å effektivisere og legge til rette for lengre godstransporter i ScanMed-korridoren.

Du kan lese mer i Vestfold og Telemark fylkeskommunes nyhetssak om årsmøtet.