Tirsdag og onsdag er det høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget. I den forbindelse har Østlandssamarbeidet sendt inn et høringsinnspill der vi tar for oss fire tema;

  1. InterCity, der Østlandssamarbeidet krever at ambisjonsnivået må opprettholdes, jf. tidligere innspill til den nye regjeringsplattformen. Du kan lese hele saken her.
  2. Forlenget støtte til kollektivtransporten.
  3. Støtteordning til vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene.
  4. Biogass, der Østlandssamarbeidet i forrige uke også sendte brev om biogass til Finansdepartementet der regjeringen ble bedt om å legge til rette for økt satsning på biogass.

Fredag skisserte Ruter konkrete kuttplaner for Viken. Skrekkscenariet er at kollektivtilbudet kuttes etter kl. 20:00 mandag til lørdag, og helt på søndager. Mulige kutt i Oslo skisseres også. Passasjerene har så langt ikke kommet tilbake etter pandemien, og kollektivselskapene risikerer store økonomiske tap dersom de skal opprettholde rutetilbudene uten at kompensasjonsordningen blir videreført. Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune og leder i Østlandssamarbeidets fagpolitisk utvalg for samferdsel, mener at situasjonen er dramatisk:

– Billettinntektene er vesentlig lavere nå enn før pandemien. Kollektivtilbudet i hele landsdelen blir dårligere hvis den statlige kompensasjonsordningen ikke forlenges til vi har funnet ut hva den nye normalen blir. Konsekvensen av kutt i kompensasjonsordningen er økt biltrafikk. Norge har forpliktet seg til å kutte drastisk i utslippene, og hvis vi skal nå klimamålene må regjeringen sørge for at fylkeskommunene kan opprettholde kollektivtilbudet på nivået det lå på før pandemien, sier Skinnes.

Hele budsjettinnspillet fra Østlandssamarbeidet kan du lese her.