I mandagens møte i Administrativ samferdselsgruppe benyttet leder Knut Sletta anledningen til å takke for seg. Sletta går nå over i ny stilling som jernbanedirektør. Håkon Johnsen går inntil videre inn som Slettas erstatter, som representant for Viken fylkeskommune.

Aud M. Riseng fra Innlandet fylkeskommune ble deretter enstemmig valgt som ny leder. Riseng har vært samferdselssjef for Innlandet fylkeskommune siden januar 2020. Det var også enighet om å utsette valg av nestleder til neste møte.

«Det har vært spennende og lærerikt å lede den administrative samferdselsgruppa, og jeg takker alle for tilliten som er vist meg,» sier avtroppende leder Knut Sletta. «Sammen har vi gjort en god jobb med å sikre administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene. Østlandssamarbeidet er viktig for utvikling av fremtidsrettet infrastruktur, og jeg ønsker Aud og resten av gruppa lykke til videre.»

«Østlandssamarbeidet er en svært viktig samarbeidsarena både politisk og administrativt,» sier nyvalgt leder Aud M. Riseng. «Sammen blir vi et sterkt lag, som får innflytelse. Vi har mange felles problemstillinger og sammen kan vi utarbeide felles løsninger. Når vi er enige og snakker samme språk så får vi en veldig sterk stemme. Dette samarbeidet kan utvikles og breddes ut enda mer enn det vi gjør i dag. Det skal vi jobbe videre med.»

Både av de øvrige fylkeskommunene og sekretariatet ble Knut takket for sin gode innsats som leder av gruppa, og ønsket lykke til videre i jobben med å lede Jernbanedirektoratet.