Fylkene i Østlandssamarbeidet (Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet) er skuffet over regjeringens manglende satsing på InterCity i forslag til Nasjonalt transportplan (NTP). Frontene i debatten skjerpes nå. Mandag og tirsdag (12. og 13. april) er det høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og vi er klare til kamp. Vi forventer et bedre og mer funksjonelt togtilbud, som bidrar til å redusere klimautslipp og øker satsningen på byutvikling. Dette kommer næringslivet, befolkningen og pendlerne til gode. Du kan lese vårt høringsinnspill som er oversendt komiteen her. Les også saken i dagens Aftenposten, hvor Even Aleksander Hagen, Tonje Brenna, Terje Riis-Johansen og Lan Marie Nguyen Berg gjentok budskapet vårt.