25. februar arrangerte Østlandssamarbeidet et webinar som satte søkelyst på Østersjøstrategien og norsk deltakelse. Webinaret inngikk i EU-kommisjonen DG Regios uke for makro-regionalt strategisk samarbeid i Europa, og ble arrangert innenfor rammene av prosjektet Let’s Communicate. Medarrangører var Utenriksdepartementet og den norske delegasjonen i Brussel.

Webinaret ble åpnet av ambassadør Per Sjaastad, nestleder ved EU-delegasjonen. De ulike innleggene belyste merverdien av å involvere Norge som naboland i det makroregionale samarbeidet i Østersjøregionen.

To konkrete prosjekt ble vist fram som eksempler på norsk deltakelse i strategiske viktige prosjekter i Østersjøen – STM Balt SAFE v/Kystverket og EFFECT4buildings v/Innlandet fylkeskommune.

Ca. 80 personer deltok på arrangementet.

Program og presentasjoner

Moderator var Baiba Liepa, prosjektleder ved Interact-kontoret i Turku.

En oppsummering kan også leses her https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/highlights-blog/item/124-why-neighbourhood-cooperation-matters-webinar-zoomed-into-norway-eusbsr