Østlandssamarbeidet ønsker å involvere ungdom sterkere i sitt arbeid. Høsten 2020 ble det derfor etablert et nytt arbeidsutvalg i Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk.

Siden 2010 har Østlandssamarbeidet hatt et eget ungdomsnettverk – Østsamung. Østsamung har tidligere bestått av to årlige samlinger på cirka 20-30 ungdommer fra de da åtte fylkene på Østlandet. De tidligere samlingene har fått positive tilbakemeldinger fra både ungdom og politikere, men ungdommene ønsket mer involvering gjennom året. Det nyetablerte arbeidsutvalget består av én representant og én vara fra hver av de nå fire fylkene på Østlandet. Med det nyetablerte utvalget ønsker Østlandssamarbeidet å bli enda bedre på ungdomsmedvirkning.
— Vi håper nå å få til tettere og mer kontinuerlig dialog med ungdommene gjennom året, sier Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet.

Møt utvalget

Det nyetablerte arbeidsutvalget består av én representant og én vara fra hver av de fire fylkene på Østlandet – Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Arbeidsutvalget skal være ungdommens stemme inn i Østlandssamarbeidets arbeidsområder og sikre kontinuitet i ungdomsarbeidet og vil blant annet få en aktiv rolle i å blant annet planlegge de to årlige samlingene i Østsamung.

Nicolay Bennett Rennemo er fra Oslo – han er 15 år gammel og sitter i Sentralt Ungdomsråd i Oslo og er elev på Vollebekk skole. Han kan fortelle at psykisk helse og lavterskel ungdomsmedvirkning er viktig for hans ungdomsråd. Personlig er han opptatt av kampen om likestilling mellom kjønnene og normalisering av psykisk helse-snakk.

Eline Momrak er 17 år gammel, fra Bø, og sitter i Vestfold og Telemarks ungdomsråd. Hun sier at kulturkort, et bredt kollektivtilbud og psykisk helse er viktig for dem. I tillegg er hun selv opptatt av et mer åpent samfunn, der psykisk helse, seksualitet og andre ting man kanskje skammer seg litt over, blir ting man kan snakke om.

Ronja Borgemyr er 18 år og går på Vestby VGS i Follo Viken. Hun sitter i Viken Ungdomsråd – de er opptatt av å få bidra til og pushe fylkeskommunen i en retning som gjør det best mulig å vokse opp og være ung i Viken.

— Vi angriper dette fra flere vinkler – fra Nasjonal transportplan (NTP) til å jobbe for et større budsjett til nye lærebøker. Jeg er selv spesielt opptatt av at all ungdom som vokser opp skal ha gode og like muligheter uansett hvem man er.

Ingrid Elisabeth Volungholen er fra Ungdommens Fylkesting Innlandet. Hun er 16 år gammel og særlig opptatt av psykisk helse og miljøet i havet. Viktige saker for UFT Innlandet er et bedre kulturtilbud for ungdom gjennom kulturkortet og et bredere kollektivtilbud med blant annet prosjektet «Trygt hjem».

Utvalget sier de ser frem til å arbeide med Østsamung og sier at kollektivtilbud, psykisk helsevern, utenforskap og lavterskel ungdomsmedvirkning på hele Østlandet er temaer som de ønsker å arbeide mer med i 2021.

Bakgrunn

Samlingene i Østsamung går over par dager der det diskuteres felles utfordringer for ungdom på Østlandet – fra busstilbud, skolehelsetjeneste til bærekraftige bygg. I tillegg har ungdommene fått faglig input fra eksperter og status fra internasjonale nettverk som AER og BSSSC. De har også blitt oppfordret til å møte på relevante arrangementer for ungdom i disse organisasjonene. En av de årlige samlingene vært satt samtidig med et av de fire årlige møtene i representantskapet (tidligere kontaktutvalget). Ungdommene har da kunnet diskutere aktuelle problemstilling og så fremføre sine synspunkter til politikerne i representantskapet. Det har også vært gjennomført workshops der politikerne diskuterer samfunnsutfordringer sammen med ungdommene.

Les mer om Østsamung og finn kontaktinformasjon til arbeidsutvalget her.