Gjennom Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk har ungdom mulighet til å delta i flere europeiske organisasjoner, blant annet BSSSC og YRN. Tjuetoårige Agnes Lusti har nylig fullført et toårig verv som styremedlem i BSSSC – les hennes erfaringer i dette intervjuet.

To år har gått siden Agnes Lusti ble valgt som styremedlem i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). Nettverksorganisasjonen for regionale myndigheter tilbyr nemlig to faste plasser i styret fullt av politikere til ungdom. På reisen har Lusti vært i alle landene i Østersjøområdet på en rekke møter om regional og europeisk politikk.

—Dette har vært en svært lærerik opplevelse som har gitt meg et unikt innblikk i europeisk politikk, sier Lusti.

En ekte europeer

Estisk-fødte Agnes Lusti kjenner godt til hvordan det er å bo, flytte, studere og arbeide i Østersjøregionen. Hun ble født og vokste opp i Estland før hun og familien i 2009 flyttet til Østfold. Som ung tenåring engasjerte hun seg raskt i lokalsamfunnet. Hun var aktiv i arbeidsgruppen for internasjonalt arbeid til Ungdommens Fylkesråd i Østfold og som attenåring skrev hun innlegg til Aftenposten om dobbelt statsborgerskap. Hun var, og er fortsatt, aktiv i nettverket Young Ambassadors. Gjennom nettverket Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk Østsamung meldte hun seg på en ungdomssamling i BSSSC.

— Jeg har alltid ment internasjonalt samarbeid er viktig fordi man bygger bruer mellom nasjoner og man kan ta det beste fra hvert land og bygge vider og ta det med i sitt eget arbeid.

Lusti så ikke for seg å melde seg som styremedlem i BSSSC før hun fikk uventet motivasjon fra øverste hold.

— Roger Ryberg (tidligere fylkesordfører og styreleder i BSSSC, nåværende fylkesordfører i Viken) snakket med meg på årskonferansen i BSSSC i 2018. Han likte bakgrunnen min og var veldig på at jeg skulle stille som styremedlem. Så da stilte jeg og ble valgt!

Kampen for å bli hørt

Lusti forteller at henne og det andre ungdomsstyremedlemmet i BSSSC, Martin Rümmelein fra Tyskland, har lobbet for å involvere ungdom mer – både på regionalt og overnasjonalt nivå. Etter initiativ fra de to ungdomsstyremedlemmene søkte det norske formannskapet om og fikk støtte til å arrangere en større ungdomskonferanse kalt Baltic Youth Camp. Campen ble arrangert som et pilotprosjekt i 2019 og hadde som mål å gi ungdom en mer sentral rolle i EUs Østersjøstrategi (EUSBSR).

—Både gjennom Youth Camp og andre ungdomseventer vi har hatt i BSSSC har vi skrevet flere ungdomserklæringer der vi blant annet har fremmet ønske om at det skal finnes en plattform for ungdom i Østersjøområdet, koordinert av Østersjørådet.

Lusti og ungdommenes arbeid bar frukter. Ved slutten av 2019 etablerte Østersjørådet en egen ungdomsplattform kalt Baltic Sea Youth Platform, som skal koordinere ungdomsarbeid på overnasjonalt nivå i Østersjøområdet og i Baltic Youth Camp ble arrangert i 2020 også.

— Den nye plattformen har flere arbeidsgrupper – blant annet på politisk påvirkning, kultur og byutvikling, kommunikasjon og IT. Jeg har hatt lyst å starte en ny arbeidsgruppe på innovasjon og entreprenørskap. Nå blir utfordringen å få denne nye plattformen til å fungere godt og bli en etablert og effektiv aktør, sier Lusti.

Å møte ungdom og politikere fra hele Europa har vært givende, men også utfordrende. En ting har vært å få tiden til å strekke til, en annen er kulturforskjeller.

— Selv om jeg er fra Øst-Europa så ser man at kjønnsroller og hierarki knyttet til maktposisjoner henger igjen i et par av nasjonene. Å ha bodd i et så liberalt land som Norge for så å forholde seg til mer autoritære væremåter og styresett har vært krevende. Jeg har vært veldig direkte med alle og håper jeg har inspirert andre ungdom til å være litt mer direkte og ikke ha så mye ærefrykt!

Sirkulærøkonomi og innovative løsninger

Lusti mener det er viktig å ha med ungdom fordi ungdom gir et friskt pust og ser med nye øyne på etablerte sannheter.

—Vi er mer rett på sak og har lyst å komme med helt nye måter å løse problemer på. Vi ser også annerledes på fremtiden enn voksne – våre politikere må bli flinkere til å ikke bare se kortsiktige gevinster, men se det lange løpet.

Lusti studerer entreprenørskap og innovasjon og dette har hun tatt med seg inn i arbeidet i BSSSC. Hun har arbeidet for at den viktige rollen innovasjon spiller er understreket i flere av BSSSC sårsresolusjoner, samt ungdomserklæringer.

— Vi må sette søkelys på fremtiden og sirkulærøkonomisk tankegang med innovative løsninger. Dette gjelder spesielt om vi skal kunne nå klimamålene, sier Lusti.

Veien videre

Lusti hviler ikke på laurbærene etter styrevervet i BSSSC. Etter en Bachelor i økonomi og administrasjon har hun nå startet på en master i innovasjon og entreprenørskap på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) I tillegg arbeider hun deltid for Nordea innen antihvitvasking og antiterrorfinansiering samtidig som hun er nestleder i Young Ambassadors. Hun holder på å starte en bedrift med tre medelever og er også akseptert i Gründerskolen – som innebærer å arbeide i en amerikansk bedrift neste sommer. Til tross for svært mange baller i lufta er hun ikke fremmed for å arbeide videre med de internasjonale ungdomsnettverkene.

— Østersjørådets nye Youth Platform er veldig spennende – det er mye mulig jeg blir med i en av arbeidsgruppene der – og om noen har lyst å snakke om innovasjon, bærekraft og klima så vil jeg gjerne snakke med deg!

 

Om du er ungdom og ønsker å delta i Østsamung, BSSSC eller YRN, kan du ta kontakt med din regionale ungdomskoordinator.