Rundt 130 deltakere var vitne til et inspirerende og opplysende webinar om fremtidens jernbaneforbindelser. 

Grensekryssende tog kan være nøkkelen til effektiv og klimavennlig transport av både mennesker og gods. Likevel har det de siste årene vært satset sterkere på vei og fly enn tog. Slik behøver det ikke å være, men da må det satses både nasjonalt og internasjonalt. Grensekryssende togforbindelser i Norden er foreløpig svært beskjedent omtalt i underlaget til Nasjonal transportplan. Viktige strekninger står i fare for å ikke bli inkludert i revisjonen av EUs Transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) i 2021. Dette gjelder for eksempel planene om jernbane fra Oslo til Stockholm, og til Gøteborg videre ut i Europa. Dette ble diskutert i webinaret fremtidens grenseløse jernbaneforbindelser den 23 oktober 2020.

Deltakerne fikk lytte til og diskutere med svært kunnskapsrike og inspirerende innledere. Du kan se webinaret som opptak i videoen under eller på Youtube. Nedenfor finner du presentasjonene til de av innlederne som brukte Powerpoint. Et lengre referat publiseres neste uke.Program

Velkommen –
Øyvind Såtvedt, direktør, Osloregionen
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder, Østlandssamarbeidet
Gunnar Selvik, direktør, Osloregionens Europakontor

Hva er TEN-T, hva er aktuelt for EU i transportpolitikken?
Carsten Horn-Hansen, Samferdselsråd, Den norske delegasjon til EU

Hva er status for Scan-Med korridoren. Hva skjer i korridorene Oslo – København – Hamburg og Oslo – Stockholm?
Pat Cox, European Coordinator for the TEN-T Scandinavian-Mediterranean Corridor, European Commission, DG Move

Status og planer for svenske transportetater når det gjelder Stockholm – Oslo og Oslo – Gøteborg – København
Håkan Persson, Chef för enhet Strategisk Planering, Trafikverket

Status og planer for norske transportetater når det gjelder Stockholm – Oslo og Oslo – Gøteborg – København
Kirsti Slotsvik, direktør, Jernbanedirektoratet

Grensekryssende jernbaneforbindelser – viktig for Norden?
Pyry Niemi, leder Nordisk råds utvalg for Vekst og utvikling

Hva er regjeringens ambisjoner for TEN-T og de grensekryssende transportforbindelsene?
John Ragnar Aarset, statssekretær, Samferdselsdepartementet

Hva er betydningen av de grensekryssende forbindelsene for Norge – Sverige?
Kai Eide, leder av Norsk-Svensk Handelskammer

Alternative finansieringsmodeller
Börje Lundvall, tidligere sjefsanalytiker i Den Nordiske investeringsbanken (NIB)

Kommentarer og utfordringer sett fra STRING
Rebecca Rosenquist Elliott, assisterende direktør, STRING Network

Kommentarer og utfordringer sett fra Stockholm – Oslo 2:55
Jonas Karlsson, leder VD Stockholm – Oslo 2:55

Oppsummering
Øyvind Såtvedt, direktør, Osloregionen

Last ned hele programmet.