Den 18 september møttes statssekretærene fra KMD og UD, fylkesordførere, politikere og administrasjon for å diskutere og oppdatere seg om europeisk politikk og samarbeid

Rundt 30 deltakere – politikere og administrasjon – fra fylkeskommunene på Østlandet fikk nyttig informasjon og gode råd fra Tysklands ambassadør til Norge, Alfred Grannas, statssekretærene Audun Halvorsen (UD) og Raymond Robertsen (KMD) samt fra direktør i Spatial Foresight, Kai Böhme. På dagsorden stod blant annet nytt fra EU, prioriteringene til det tyske EU-formannskapet, Europas grønne giv, norsk deltakelse i Interreg og arbeidet med revisjon av Europas territorielle agenda.

Forumets nestleder, Gunn Marit Helgesen, la vekt på at internasjonalt arbeid er en naturlig del av fylkeskommunenes samfunnsoppdrag, og framhevet hvorfor arbeidet er viktig, hvilken merverdi dette kan gi for fylkeskommunene og hva som skal til for å lykkes.

— Slik situasjonen er i dag trenger vi mer samarbeid i Europa og fylkeskommunenes rolle er viktig, påpekte Helgesen.

Et ambisiøst og hardtsatsende EU

 Ambassadør Grannas gav forsamlingen innblikk i forhandlingene om EUs langtidsbudsjett og den store økonomiske pakken EU-landene er enige om for å løfte seg ut av den økonomiske krisen korona-pandemien har ført med seg.

—Enigheten om Next-Generation-EU-pakken er historisk. For første gang tar EU-landene opp felles lån som skal tilbakebetales i fellesskap», sa Grannas.

Grannas var også innom Brexit-forhandlingene og EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyens, Stat of the Union tale der hun bl.a. lanserte nye målsettinger for reduksjon av klimagassutslipp til 55% innen 2030.

Statssekretær Audun Halvorsen fokuserte sitt innlegg på European Green Deal, eller Europas grønne giv, som han kalte den på norsk. Han la vekt på at Regjeringen har gjort det klart at Norge vil være en partner for EU i utviklingen og gjennomføringen av European Green Deal.

— Ved å være en aktiv partner i dette arbeidet vil vi også støtte opp om den omstillingen av norsk økonomi og samfunn som regjeringen allerede er i gang med og som må fortsette, påpekte Halvorsen.

EU-kommisjonens ambisjoner ligger nær målsettingene i Granavolden-plattformen og de samsvarer godt med visjonen om et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

— Norge har et veldig godt utgangspunkt for å være en aktiv partner og bidragsyter til det grønne skiftet i Europa, sa Halvorsen.

Norsk deltakelse i EUs programmer for 2021-2027 ble også framhevet. Informasjon om hvilke programmer og økonomiske rammer som vil gjelde for norsk deltakelse vil forhåpentligvis bli avklart i løpet av de neste månedene.

Nestleder i Europaforumet, Gunn Marit Helgesen og Tysklands ambassadør til Norge, Alfred Grannas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg – et viktig instrument for regional utvikling

 Statssekretær Raymond Robertsen la stor vekt på Interreg-programmene i sitt innlegg, og framhevet at Interreg er et integrert og viktig verktøy for regional utvikling i Norge.

—Interreg er selve instrumentet som er designet for samarbeid mellom regionale aktører i Europa, sa Robertsen. Videre ble norsk deltakelse i Interreg 2021-2027 bekreftet, og kriteriene for videreføringen ble gjort rede for.

— Internasjonalt engasjement gir fylkeskommunene nye muligheter og bidrar til langsiktig utvikling og kompetanseheving. Det er krevende med samarbeid og dialog internasjonalt – og det tar tid, men det er viktig at dere fylkespolitikere engasjerer dere og prioriter dette arbeidet som gir nyttig bidrag til den regionale samfunnsutviklingen, understreket Robertsen.

Europas territorielle agenda

 Kai Böhme fra tenketanken Spatial Foresight deltok i møtet via teams fra Luxembourg og orienterte møtedeltakerne om revisjonen av Europas territorielle agenda. Dagens utfordringer i Europa krever handling, og alle forvaltningsnivåer må bidra. Den territorielle agendaen legger opp til at tiltak må iverksettes på alle nivåer med egne midler eller gjennom felles programmer og prosjekt. Hovedinnsatsområdene er et mer rettferdig Europa og et grønnere Europa. Pilotprosjekter skal gjennomføres for å gi inspirasjon, kunnskap og innspill til arbeidet. En av pilotene ledes av KMD og seniorrådgiver Jan Edøy redegjorde litt nærmere for denne, som har fått tittelen «Small places matter».

—Vi vil gjerne ha en dialog med Østlandssamarbeidets nyetablerte Europaforum i utviklingen og gjennomføringen av piloten, sa Edøy.

Jan Edøy fra KMD

En mer utfyllende oppsummering av Europaforumet samt agenda, deltakerliste og alle presentasjoner finner du her.