Agenda for møtet
Oppsummering fra møtet
Deltakerliste
Innlegg fra statssekretær Audun Halvorsen
Innlegg fra statssekretær Raymond Robertsen
Presentasjon Gunn Marit Helgesen
Presentasjon Jan Edøy
Presentasjon Kai Böhme