Etter initiativ fra politisk ledelse i Østlandssamarbeidets Europaforum møtte nestleder Gunn Marit Helgesen statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 21 august. Etter endringer i regjeringen i mars var det behov for å opprette kontakt og dialog med ny politisk ledelse i KMD og sette betydningen av europapolitisk samarbeid og Interreg på agendaen.

Gunn Marit Helgesen la vekt på at Europa i dag krever mer samarbeid og at fylkeskommunene er viktige aktører og samarbeidspartnere for nasjonale myndigheter.

– Internasjonalt engasjement inngår naturlig i fylkeskommunenes rolles som samfunnsutviklere, understreket Helgesen.

Hun viste også til EU-landenes satsning på Next Generation EU og påpekte at Norge må sette av tilstrekkelig med midler gjennom Interreg og andre EU-programmer framover.

– Det er viktig at Norge ikke stiller med handicap i den utviklingen som skjer i Europa, sa Helgesen.

Statssekretær Robertsen la vekt på at fylkeskommunene har en rolle å spille og at det er naturlig at fylkeskommunene har et internasjonalt engasjement. Robertsen oppfordret fylkeskommunene til å bygge bro mellom sine ansvarsområder og Interreg. Han framhevet også det nye EU-programmet Digital Europe som et viktig instrument. Kompetanse i fylkeskommunene på internasjonalt samarbeid gir styrke og er viktig for den langsiktige utviklingen, understreket Robertsen.

– Fylkeskommunenes deltakelse på den europapolitiske arenaen tjener norske interesser, sa statssekretæren.

Gunn Marit Helgesen takket statssekretær Robertsen for god samtale og ønsket han samtidig velkommen som innleder og deltaker på møte i Østlandssamarbeidets Europaforum 18. september.