Scandria®Alliance, der Østlandssamarbeidet er en av partnerne,  arrangerte nylig et webinar hvor ulike initiativ for å fremme bruk av alternative drivstoff ble presentert. Blant initiativene var Oslos arbeid for utslippsfri tungtransport og prosjektet H2 Truck, som har som ambisjon å få hydrogenlastebiler på norske veier.

Norge ligger langt framme i sitt arbeid med omstilling til bruk av fornybar energi i transportsektoren, og fylkene på Østlandet leder an. Mest synlig er dette i elbilsatsingen, der markedsandelen for nyregistrerte elbiler i Norge i 2019 var 42,4% mens den i Sverige var 4,4% og i Tyskland 1,8%. Men også når det gjelder tungtransport er Norge i front i satstingen. Det kom fram på webinaret Clean Fuel initiatives in the Northern Scandria Corridor, arrangert av arbeidsgruppen for alternative drivstoff i Scandria®Alliance.

Oslo kommune vil ha utslippsfri tungtransport

Petter Christiansen, rådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune, presenterte Oslo kommunes satsing på reduksjon av utslipp fra tungtransport. Utgangspunktet er byrådets svært ambisiøse målsetting om at alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimagassutslipp i 2030. Man er på god veg når det gjelder personbiltransporten, der markedsandelen av elbiler i Oslo var nærmere 60% i 2019. Tungtransporten er imidlertid langt mer krevende å omstille.

Christiansen fortalte at kommunen vil samarbeide med transportnæringen for å finne løsninger som kan gjøre tungtransporten utslippsfri. Med begrepet utslippsfri menes her at man benytter el, hydrogen eller biogass. Kommunen setter nå i gang et større prosjekt som skal gjøre Oslo til foregangsby på dette området. Prosjektet fikk nylig mer enn 4 millioner kroner i støtte fra Klimasats. Som følge av prosjektet skal det i 2025 være lett tilgjengelig infrastruktur for utslippsfrie lastebiler, og kommunen skal arbeide for at utslippsfrie lastebiler blir mer attraktive enn dagens diesellastebiler.

Kommunen vil arbeide langs flere akser for å få til dette, blant annet med å bruke innkjøpsmakten og stille krav ved anskaffelser, legge til rette for etablering av energistasjoner, på ulike måter samarbeide med næringen og dele kunnskap og erfaringer med andre regioner.

H2 Truck skal være med og løse utfordringen

Ett av prosjektene som kan være med og løse Oslos utfordringer er H2 Truck. Prosjektet har som mål å få de 100+ første hydrogenlastebilene på norske veier. Jan Carsten Gjerløw, prosjektleder for H2 Truck og daglig leder i Evig Grønn, presenterte prosjektet og status for utviklingen av hydrogenlastebiler. Man ser nå en tydelig endring blant lastebilprodusentene, de begynner å få dårlig tid for å møte EUs skjerpede krav til CO2-utslipp fra lastebilflåten. Samtidig møter de sterke ønsker og krav fra kundene, som ønsker flere utslippsfrie lastebiler på markedet slik at de kan nå egne ambisiøse klimamål.

I H2 truck deltar sentrale aktører i næringen, som Bama, DB Schenker, Coop, Posten, PostNord og Rema 1000. De ønsker å erstatte dieseldrevne lastebiler med batteri eller hydrogen. Utfordringen er å vite hvilket drivstoff man skal velge, og finne lastebiler som kan løse transportutfordringene. Tilgjengelighet av infrastruktur og kostnad for driftskostnader er andre sentrale spørsmål.

Som en del av arbeidet i H2 Truck har IFE gjennomført en kartlegging av potensialet for bruk av batterielektriske og hydrogenlastebiler basert på data fra prosjektpartnerne. Analysen viser at tilgjengeligheten av kjøretøy i dag er liten og at det derfor er vanskelig å erstatte dieseldrevne lastebiler direkte, uten at det er tilgengelig infrastruktur eller at man endrer på oppbyggingen av rutene. På sikt, når flere av de lastebilene som leverandørene nå lover er tilgjengelig, er dette fullt mulig. H2 Truck er så langt finansiert av Viken fylkeskommune, og neste fase av prosjektet planlegges nå.

På webinaret ble også status for elektromobilitet i Berlin, et E-highway prosjekt i Örebro og et finsk verktøy for kommuner for anskaffelse av utslippsfrie biler presentert. Alle presentasjonen er tilgjengelig på i Scandria®Alliance sin nettside.

Sammen er vi sterkere

Scandria®Alliance er et inter-regionalt politisk samarbeid som har som visjon å samarbeide med EU, medlemsland, regioner og andre relevante interessenter for å implementere et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 i Østersjøregionen og regionene som er involvert langs korridoren fra Skandinavia til Middelhavet. Scandria®Alliance består nå av regioner i Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Regionsamarbeidet i Berlin-Brandenburg ivaretar sekretariatet fram til høsten 2021. Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet.

— Å arbeide for bærekraftig transport på norske og europeiske veier er svært viktig for fylkeskommunene på Østlandet. Deltagelsen i Scandria-alliansen er derfor viktig for Østlandssamarbeidet. Webinaret viste flere eksempler på initiativ som kan utvikles til å bli grenseoverskridende samarbeid og dermed få stor betydning for utbredelsen av alternative drivstoff i regionen, avslutter Arntzen.