Nå må det store jernbaneløftet komme, med full utbygging av InterCity. Det var representantskapets hovedbudskap i et digitalt dialogmøte med transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget 12. juni.

Representantskapet leder Even Aleksander Hagen innledet på vegne av Østlandssamarbeidet. Han understreket at hele Østlandet står sammen bak kravet om full InterCity-utbygging. InterCity er et samfunnsutviklingsprosjekt som skaper arbeidsplasser og bærekraftig vekst både i og utenfor landsdelen. Hagen påpekte at vi står overfor en formidabel omstilling når utslippene skal reduseres med 50 % i transportsektoren og nullvekstmålet forutsetter at vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Derfor haster det med å iverksette de rette tiltakene som forbereder oss for fremtiden.

Østlandssamarbeidet forventer derfor at Stortinget følger opp retningen og målene som er satt for InterCity i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 med full utbygging av InterCity også i NTP 2022-2033.

Komitéleder Helge Orten orienterte representantskapet om transport- og kommunikasjonskomiteens arbeid med NTP 2022-2033. Han vektla at det var svært nyttig for komiteen å få innspill fra fylkeskommunene, og han inviterte Østlandssamarbeidet til videre dialog fremover mot behandlingen av NTP i komiteen neste år. På overordnet nivå er det viktig for komiteen å ha en korridortankegang i arbeidet med NTP, i tillegg til at klima- og miljøhensyn skal veie tungt.

Fylkeskommunene la også frem fylkesvise orienteringer om de ulike strekningen.

Østlandssamarbeidets arbeid med Nasjonal transportplan
Samarbeidet om samferdselspolitikk har vært det fremste politikkområdet i Østlandssamarbeidet siden etableringen i 1993. Fylkeskommunene og Oslo kommune samarbeider blant annet tett om å fremme felles interesser i NTP-prosessen gjennom fagpolitisk utvalg for samferdsel, administrativ samferdselsgruppe og en faggruppe for NTP/InterCity.

14. mai leverte Østlandssamarbeidet inn et høringsinnspill til NTP 2022-2033 med InterCity som landsdelens viktigste felles prioritet.

Høringsinnspillet ble fulgt opp av en kronikk i Aftenposten signert fylkesordfører Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Terje Riis-Johansen, fylkesrådsleder Tonje Brenna og byrådsleder Raymond Johansen.

 

Få nyheter om Østlandssamarbeidet rett i din innboks – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!