Som en del av strategiprosessen gjennomfører sekretariatet i Østlandssamarbeidet i disse dager dialogmøter med fylkeskommunene. Målet er å snakke med en rekke sentrale personer fra ulike seksjoner i hvert fylke for å få frem synspunkter og innspill til den nye strategien for Østlandssamarbeidet.

Østlandssamarbeidet er en viktig samarbeidsarena for fylkeskommunene og i 2020 vil arbeidet med en ny strategi for 2021-2024 prioriteres. Sekretariatet gjennomfører derfor en besøksrunde for å møte fylkene på hjemmebane. Dialogmøtene bidrar til informasjonsutveksling, diskusjon og idéutvikling. Først ut på besøkelsesrunden var Vestfold og Telemark fylkeskommune, der møtene 26 mai ble gjennomført som digitale møter med representanter fra seksjoner for internasjonalisering, samfunn og klima, strategi og kompetanseledelse, opplæring, næring, innovasjon og kompetanse. Det ble også gjennomført et møte med fylkesordfører Terje Riis-Johansen som spesielt trekker frem samferdsel som et viktig område for samarbeid i en landsdelskontekst.

— Det er svært viktig å ha en aktør som kan hjelpe til å samle de østnorske fylkeskommunene og Oslo sammen om viktige spørsmål. Lobbyarbeidet på samferdsel og spesielt InterCity har spesielt vist seg å være svært viktig i så måte, sier Riis-Johansen.

Strategiprosessen er forankret i fylkeskommunene

Dialogmøtene mellom Østlandssamarbeidets sekretariat og administrasjonene i fylkeskommunene er et av de første stegene i prosessen med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet i landsdelen for perioden 2021-2024. Derfor må strategien ta utgangspunkt i fylkeskommunenes eget arbeid og prioriterte innsatsområder forklarer Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet.

— For å oppnå dette må Østlandssamarbeidet ha en strategiprosess som skaper god forankring i fylkeskommunene. Dialogmøtene bidrar til at fylkeskommunene får bedre kjennskap til Østlandssamarbeidets rolle og gir Østlandssamarbeidets sekretariat bedre kjennskap til fylkeskommunenes virksomhet, sier Arntzen.

Østlandssamarbeidets sekretariat fortsetter møterunden med fylkene og skal før sommeren møte representanter fra de ulike seksjonene i Innlandet og Viken Fylkeskommune og Oslo kommune.