På representantskapsmøtet i Østlandssamarbeidet 6. mars 2020 ble retningen og rammene for en ny visuell identitet for Østlandssamarbeidet vedtatt. Den nye identiteten er nå rullet ut på alle digitale plattformer.

Den nye visuelle identiteten består av ny logo, nye fonter og ny fargepalett. Den nye logoen innebærer en variant av co-branding med fylkesvåpen/logo som fremtredende og bærende elementer ved siden av en egen logo for Østlandssamarbeidet. Østlandssamarbeidet engasjerte design- og rådgivningsbyrået Krible AS til å utforme forslag til  ny visuell identitet. Østlandssamarbeidets nye logo – «Ø»-en symboliserer mer enn bare forbokstaven i Østlandssamarbeidet forklarer Janne Veronika Kolås, daglig leder i Krible.

— Ø’en består av fire enkeltdeler som representerer hvert av de tre fylkene og Oslo. De fire enkeltdelene skaper samtidig en ny enhet ved å stå samlet. De positive og negative flatene i logoen symboliserer rammer, men også mulighetsrommet som ligger i samarbeidet. De fire enkeltdelene gir også assosiasjoner til ringer i vannet, og representerer de ringvirkningene Østlandssamarbeidets arbeid har, forklarer Kolås.

Behovet for nye logo meldte seg fordi den gamle bestod av åtte våpenskjold – som representerte de åtte tidligere fylkene på Østlandet. Det var derfor naturlig å få på plass en ny logo og en helhetlig visuell profil, sier sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.

—Den gamle logoen var over tyve år gammel. Nye bruksområder som nyhetsbrev og sosiale medier gjorde at vi trengte en logo som var tilpasset disse flatene. Vi er veldig fornøyde med sluttresultatet og er nå godt rustet for den digitale hverdagen, avslutter Arntzen.

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev!