Østlandssamarbeidet arrangerer et felles webinar torsdag 16. april med  Nasjonal Transportplan som tema. Seminaret er åpent for alle. Ved å bruke denne digitale plattformen kan vi alle kan bidra i dugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset.

Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen har på oppdrag fra samferdselsdepartementet nå lagt frem sine prioriteringer av ressursbruk for neste NTP-periode 2022-2033. På webinaret vil Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet presentere sine rapporter med fokus på Østlandet. I tillegg vil samferdselsdepartementet gi en oppdatering om den videre NTP-prosess. Høringsfrist for innspill til departementet er satt til 1. juli 2020.

 Praktisk informasjon

  • Tidspunkt: Torsdag 16. april kl. 10:00-11:30
  • Webinaret gjennomføres som et Teams-møte. Du kommer inn på møtet vi lenken øverst og kan delta på webinaret gjennom nettleseren selv om du ikke har installert Teams på din egen PC. Vi ber om at alle som ikke skal holde innlegg skrur av mikrofon og kamera når de logger på. Ring Morten Stemre på 474 81795 dersom du trenger hjelp med å koble deg opp.
  • Politikere og administrativt ansatte på samferdselsområdet i fylkeskommunene er invitert til webinaret. Arrangementet er imidlertid åpent, og alle som har tilgang til lenken ovenfor kan følge webinaret.

 Program

  • Kort innledning v/ Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder Østlandssamarbeidet.
  • Orientering om den videre NTP-prosess v/Jan-Fredrik Lund, prosjektleder NTP i samferdselsdepartementet.
  • Prioriteringer NTP 2022-33 v/ Turid Stubø Johnsen, Transport og samferdselsdivisjonen i Statens Vegvesen.
  • Prioriteringer NTP 2022-33 v/ Benedicte Bruun-Lie,  Jernbanedirektoratet.
  • Kort oppsummering.

Bakgrunnsinformasjon

For nærmere bakgrunnsinformasjon se: NTP 2022-2033