Den 28 februar var Østlandssamarbeidet tilstede i Paris på kick-off for det nye samarbeidet mellom STRING og OECD. Sammen skal organisasjonene utrede mulighetene for utvikling av en sterk megaregion mellom Oslo og Hamburg.

STRING er et grenseoverskridende samarbeid mellom syv regioner og fem byer på strekningen fra Oslo i nord til Hamburg i sør. De samarbeidende partene er Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, Göteborg, Västragötalandsregioen, Halland regionen, Skåne region, Malmö, København, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Hamburg og Schleswig-Holstein. Østlandssamarbeidet er observatør i STRING.

Ambisjonen til STRING er å bidra til å utvikle en megaregion i Nord-Europa (mellom Hamburg og Oslo) med en bærekraftig infrastruktur og grønne verdikjeder. For å komme videre i arbeidet, har STRING innledet et samarbeid med OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). OECD skal komme med konkrete anbefalinger for hvordan byene og regionene sammen kan utvikle grønne verdikjeder og en bærekraftig infrastruktur, som ifølge OECD er forutsetninger for å kunne skape en megaregion.

Fredag 28. februar møttes politiske representanter fra STRING, høytstående embetsmenn fra OECD og utvalgte nord-europeiske politikere i OECDs hovedkontor i Paris. Her bidro deltakerne med innspill for å gi OECD best mulig kunnskapsgrunnlag og for å diskutere retningen for de kommende OECD-anbefalingene.

Viken fylkeskommune var representert på møtet – og er svært fornøyde med initiativet som nå er tatt for å utvikle en grønn vekstkorridor mellom Oslo og Hamburg.

— For å lykkes med dette er det viktig å forsterke det grensekryssende samarbeidet mellom regionene og byene i korridoren og her ønsker Viken å ta en aktiv rolle, sier fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

Oslo kommune var også til stede og man ser på STRING som en viktig arena for å utvikle en megaregion mellom Oslo og Hamburg.

— Oslo kommune ønsker å bidra til å bygge ut en mer effektiv og bærekraftig infrastruktur som kan knytte regionene og byene i korridoren tettere sammen.Oslo kommune støtter også initiativet til å etablere en ‘green investment hub’ i korridoren, sier byrådssekretær for næring og eierskap i Oslo, Vegar Andersen.

Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim og byrådssekretær for næring og eierskap i Oslo, Vegar Andersen.

Les mer om STRING-samarbeidet.