Fredag 24. januar møtes sentrale politikere  fra Oslo kommune og fylkeskommunene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark  til konstituerende møte i det nye representantskapet. Representantskapet vil bli det øverste politiske organet i Østlandssamarbeidet og erstatter kontaktutvalget slik vi kjenner dette i dag.

I etterkant av møtet i representantskapet vil også det nye administrasjonsutvalget konstitueres. Dette utvalget vil være Østlandssamarbeidets øverste administrative organ – tilsvarende det nåværende rådmannsutvalget.

Begge disse møtene avholdes 24. januar på Oslo rådhus.