Østlandssamarbeidet har ansatt Lars Lund Godbolt i en to-årig engasjementsstilling som kommunikasjonsrådgiver. Godbolt vil også ha ansvar for bærekraft og ØstsamUng, Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk. Godbolt er samfunnsviter med utdanning fra NTNU og UiO og har arbeidserfaring fra blant annet Norges delegasjon til EU og NHO. Han var også ansatt i Østlandssamarbeidet fra 2017-2019 der han arbeidet med Østlandssamarbeidets formannskap i den politiske nettverksorganisasjonen Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC). Der hadde han ansvaret for kommunikasjon og var organisasjonens rapportør på bærekraft. I tillegg var han prosjektleder for Baltic Youth Camp 2019 – en stor samling for ungdom fra hele Østersjøområdet.

– Det var stor interesse for denne jobben og mange godt kvalifiserte søkere til stillingen. Vår nye rådgiver skal bidra til at Østlandssamarbeidets sekretariat har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i arbeidet med å fornye og forsterke samarbeidet i landsdelen. Vi er derfor svært fornøyd med å ha fått styrket vårt sekretariat med en medarbeider som har bred erfaring og kompetanse på de aktuelle fagområdene, sier sekretariatsleder Jon Petter Arntzen.