Østlandssamarbeidet arrangerte tirsdag 13. august sitt første InterCity-seminar på Arendalsuka. Leder av kontaktutvalget, Roger Ryberg (AP), innledet og trakk frem den nasjonale og regionale betydningen av InterCity. Prosjektet er i følge Ryberg Norges viktigste samferdselsprosjekt. Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Fr.P) deltok i panelet og også han var tydelig på at InterCity er et svært viktig samferdselsprosjekt både for Østlandet og for landet som helhet. Han understreket at Regjeringen vil følge dette opp i forbindelse med ny Nasjonal Transportplan for 2022-2033. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (AP) trakk frem InterCity-utbyggingens betydning for vekst og verdiskaping i hele Grenlandsregionen. Timo Nicolaisen (unge Venstre) understreket InterCityprosjektets betydning for klima og miljø.

I seminarets andre del var hovedtemaet fremdriften i InterCity-utbyggingen. Her deltok Ap-ordførerne fra stasjonsbyene Larvik (Rune Høiseth), Skien (Hedda Foss Five) og Porsgrunn (Robin Kåss),  samt fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H) og Morten Stordalen. Jernbanedirektoratets nye signaler om at kostnadene til InterCity-utbyggingen må tas ned ble kritisert og imøtegått. Å flytte IC-stasjonene ut av byene for å spare penger skaper ny usikkerhet og kan medføre at utbyggingen blir utsatt. Foss Five trakk spesielt frem betydningen av at statsjonsutbyggingene må bidra til byutvikling og at man ikke har noen tid å miste.