På møte i kontaktutvalget 7. juni ble det vedtatt at samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet (inkl. Oslo kommune) skal omorganiseres i tråd med føringene i den nye kommuneloven. Loven krever at politisk samarbeid mellom kommuner og/eller fylkeskommuner skal ha en formalisert organisasjonsform. Etter anbefaling fra Fylkesadvokaten i Viken besluttet kontaktutvalget på møte å organisere Østlandssamarbeidet som et interkommunalt politisk råd og at samarbeidet reguleres gjennom en formell samarbeidsavtale.

Det utarbeides nå et forslag til samarbeidsavtale om etablering av et interkommunalt politisk råd mellom Innlandet fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune. Avtaleforslaget skal legges frem til vedtak på de konstituerende møtene i de tre nye fylkestingene og Oslo bystyre etter valget i 2019.

En politisk arbeidsgruppe har fått ansvar for å utarbeide forslag til samarbeidsavtale:

  • Kontaktutvalgets leder Roger Ryberg (leder av arbeidsgruppen)
  • Innlandet: Even Aleksander Hagen med Kari Anne Jønnes som vara.
  • Oslo: Tor Henrik Andersen me
  • Vestfold og Telemark: Kåre Pettersen med Hans Edvard Askjer som vara
  • Viken: Simen Nord med Tonje Brenna som vara.

Både tidligere leder av kontaktutvalget (Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold) og nåværende leder (Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud) deltok på dette siste møte i det nåværende kontaktutvalget. Endelig behandling av samarbeidsavtalen vil gjøres på møte i det nye kontaktutvalget/representantskapet på møte 31. oktober 2019.