Møtet ble innledet med en orientering om Regjeringens Tysklandsstrategi og den nylig reviderte handlingsplanen v/UD. Videre fikk utvalget en orientering om rullering av North Sea 2020 strategien v/generalsekretær i Nordsjøkommisjonen, Magnus Engelbrettsson. Hans presentasjon finner du her

NSR 2030 strategy draft priorities

Referat fra møte 2019-05-24