Fagpolitisk utvalg for samferdsel besøkte Østfold torsdag 25. og fredag 26. april. I tillegg til behandling av sakskartet fikk utvalget torsdag kveld en orientering fra ordfører i Moss, Hanne Tollerud og prosjektleder i miljøløftet Helene Øvrelid (se bilde) om samferdselsutfordringer i Moss, jernbaneutbygginga gjennom byen, RV 19, fergetrafikk mm.

I forbindelse med utvalgets besøk i Østfold, ble det også gjennomført en befaring fredag 26. april med følgende programposter:

  • Besøk i Moss havn og orientering ved havnedirektør Øystein Sundby.
  • Befaring innlandshavna og informasjon om for gang/sykkel-infrastruktur langs FV 120.
  • Befaring FV 115 og FV 114 med oppgradering av tverrforbindelser og strategisk vedlikehold. Orientering fra Fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Deretter besøkte utvalget Inspiria Science centre i Sarpsborg der det ble gitt orienteringer om:

  • Bypakke Nedre Glomma, v/ Jostein Haug, fylkesdirektør samferdsel.
  • Hvordan kan Østlandsfylkene bidra til at biogass vinner konkurransen om lastebilene ? Biogass Oslofjord v. Karen Sund og Jenny Hovland Johanson.
  • Orientering om Inspiria Science center. Geir Endregard, adm.dir