Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel hadde sitt siste møte før sommeren 25. april og 26. april. Rammene for møtet var denne gangen de aller beste. Leder av det fagpolitiske utvalget, Olav Moe, kunne ønske samferdselspolitikerne fra fylkene på Østlandet velkommen til det erverdige Refsnes Gods som ble bygget i 1767.

På møte ble Østlandssamarbeidets strategiske innspill til ny nasjonal transportplan godkjent. Etter en bred prosess, der alle fylkeskommunene på Østlandet har deltatt aktivt, er man enige om at hovedutfordringen er å bygge ut kapasitet og infrastruktur for å transportere mer gods og flere mennesker på Østlandet – samtidig som klimaavtrykket av transportarbeidet reduseres. Det strategiske innspillet fra Østlandssamarbeidet er komplementært og må ses i sammenheng med høringsuttalelsene som Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet sender over til samferdselsdepartementet.

Høringsinnspillet fra Østlandssamarbeidet trekker videre frem InterCity-prosjektet som det viktigste enkeltprosjektet fra fylkeskommunene.

– som leder av Østlandssamarbeidets fagpolitske utvalg for samferdsel – og som samferdselspolitiker fra Østfold – var det hyggelig å kunne invitere samferdselspolitikerne fra Østlandet til møte på Refsnes Gods. At vi også fikk gjort det endelige vedtaket om et felles strategisk innspill fra fylkeskommunene på Østlandet  til den kommende nasjonale transportplanen var svært gledelig. At samtlige fylkeskommuner på Østlandet nå anerkjenner behovet for at videre infrastrukturutbygging i landsdelen samtidig må bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket bør få stor betydning for det videre arbeidet med nasjonal transportplan. Jeg håper at samferdselsdepartementet merker seg at politikerne fra hele landsdelen står sammen om dette, sier Olav Moe.

……………………

Strategidokumentet finner du her:

2019-05-09 Strategidokument NTP