Østlandssamarbeidet møtte politisk ledelse i KMD om Interreg 27. mars 2019.

Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg og KS leder, Gunn Marit Helgesen, møtte Statsråd Monica Mæland til dialog om Interreg den 27. mars. Til stede var også Statssekretær Anne Karin Olli. Helgesen understreket betydningen av fortsatt norsk deltakelse i Interreg-programmene og la vekt på at Interreg støtter opp under alle sentrale oppgaver i fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Interreg er også viktig for å mobilisere kommuner og andre regionale aktører – og fylkeskommunene er navene i dette utviklingsarbeidet.

Helgesen påpekte også betydningen av europeisk samarbeid i utfordrende tider i Europa og at Interreg er et viktig verktøy for å bidra til god dialog og konkrete prosjekt med partnere i Europa. «Økende skepsis til EØS-avtalen bør møtes med økt fokus på merverdien av europeisk samarbeid», sa Helgesen. Gunn Marit Helgesen oppfordret Statsråden til å kjempe for videre norsk deltakelse i Interreg, noe Statsråden lovet å gjøre. Helgesen understreket at Interreg er det viktigste EU-programmet for kommunal sektor og påpekte at selv om fylkeskommunene også lobber for norsk deltakelse i andre EU-program – f.eks. LIFE – ønsker ingen at det skal gå på bekostning av Interreg. Forutsigbarhet og langsiktighet for Interreg-deltakelsen ble også understreket.

Følgende informasjon ble delt ut i møtet:

Interreg 2021-2027 – argumenter for lobbyarbeid

Prosjekteksempler Interreg til møte med KMD