Østlandssamarbeidet har siden 2015 deltatt som partner i interreg-prosjektet Scandria2Act. Sammen med inter-prosjektene NSB og TENTacle ble det 6. mars 2019 avholdt en felles sluttkonferanse i Brüssel, der også EU-koordinatorene for 3 av de viktige transportkorridorene i Nord-Europa Catherine Trautmann, Anne Jensen og Pat Cox deltok. Østlandssamarbeidet var representert på konferansen med Anette Solli som deltok i den avsluttende debatten der man drøftet hvordan man kan styrke samarbeidet mellom regionene slik at infrastrukturen blir mer bærekraftig og effektiv.