Årets jernbaneforum ble avholdt mandag 4. mars i Oslo.  Østlandssamarbeidet v/kontaktutvalgets leder Roger Ryberg deltok og holdt innlegg på konferansen om InterCity-prosjektet.  Ryberg pekte i sitt innlegg på InterCity-prosjektets betydning for å knytte sammen regioner og landsdeler og prosjektets betydning for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren.

I innlegget understreket Ryberg at fylkeskommunene på Østlandet har InterCity-utbyggingen som sitt viktigste fellesprosjektet i innspillet til ny nasjonal transportplan 2022-2033.