På møte 27. februar 2019 i political forum i STRING ble Oslo kommune ønsket velkommen som nytt medlem i alliansen. Tor Henrik Andersen representerte Oslo på møtet. Akershus og Østfold gikk inn i alliansen i 2018 – og fra 1. januar 2020 vil Viken gå inn som ordinært medlem. En ny strategisk plattform ble også vedtatt der man i årene fremover skal fokusere på (1) clean green economy og (2) transport and infrastructure connectivity.

Østlandssamarbeidet har fortsatt observatørstatus og deltar på møtene i STRING. For tiden er det fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen fra Hedmark som er Østlandssamarbeidets politiske representant på møtene i STRING.