Østlandssamarbeidet har ansatt Morten Stemre (30) i en engasjementstilling som koordinator for Østlandssamarbeidets arbeid innenfor politikkområdene næring/verdiskaping og kompetanse. Stemre kommer fra en rådgiverstilling i NORA (Nordisk Atlanterhavssamarbeid) på Færøyene og vil ha sin første ordinære arbeidsdag for Østlandssamarbeidet mandag 11. mars. Stemre får ansvar for å koordinere Østlandssamarbeidet sitt arbeid innenfor politikkområdene næring/verdiskaping og kompetanse. I tillegg skal han skal følge opp fagpolitisk utvalg og de ulike faggruppene som Østlandssamarbeidet har innenfor kompetanseområdet.

-Vi ser frem til å få med Morten Stemre på laget. Med sin utdanningsbakgrunn i statsvitenskap og hans erfaring fra NORA vil han tilføre Østlandssamarbeidet viktig kompetanse og erfaring, sier sekretariatsleder Jon Petter Arntzen.