Østlandssamarbeidets kontaktuvalg nedsatte i juni 2018 en politisk styringsgruppe som fikk i oppgave å vurdere rollen og oppgavene til Østlandssamarbeidet etter regionreformen. Styringsgruppen har vært ledet av Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark.

Styringsgruppen har i dag lagt frem sin innstilling og peker spesielt på samferdsel og næring som viktige politikkområder for Østlandssamarbeidet i årene fremover. Tilrådningen fra politisk styringsgruppe vil bli et viktig dokument i det videre arbeidet med å fastlegge strategien for Østlandssamarbeidet etter 1. januar 2020.

De relevante dokumentene i saken er vedlagt – se nedenfor

Tilrådning fra politisk styringsgruppe_final

Vedlegg QuestBack-undersøkelse fra september 2018

Vedlegg WORKSHOP ØSTANDSSAMARBEIDET 2025_sluttrapport

 Innspill fra Oslo kommune