I forbindelse med møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 18. januar 2019 hadde utvalget en samtale med statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet (KLD) bl.a. om norsk deltakelse i EUs program LIFE 2021-2027. Utvalgets medlemmer la vekt på at fylkeskommunene er KLDs beste venner for gjennomføring av norsk klima og miljøpolitikk og at virkemidler behøves for å få jobben gjort. LIFE-programmet kan utgjøre et viktig stimuli for realisering konkrete prosjekter. Betydningen av videre norsk deltakelse i Interreg stod også på dagsorden i møtet.

Referat fra møte 2019-01-18

LIFE programmet for miljø og klima

Interreg 2021-2027 – argumenter for lobbyarbeid

Rullering av Nordsjøstrategien 2020 – tidsplan

NSC Brexit statement on Interreg-samarbeid

Presentasjon ØS 2025 for int fagpol utvalg

Scandria Alliance