Østlandssamarbeidet v/ kontaktutvalgets leder Roger Ryberg er en av innlederne på årets jernbaneforum som arrangeres mandag 4. mars. Ryberg skal innlede om InterCity-prosjektet og han vil primært fokusere på hvordan utbyggingen av InterCity vil være avgjørende for i neste omgang å kunne etablere effektive nasjonale og internasjonale transportkorridorer med utgangspunkt i Oslo og Østlandet.

For nærmere informasjon se https://jernbaneforum.no/