Kontaktutvalget oppnevnte i juni 2018 en politisk styringsgruppe som skal vurdere rollen og oppgavene til Østlandssamarbeidet etter regionreformen. Fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen, er leder for gruppen med fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth som nestleder. Styringsgruppen hadde sitt siste møte tirsdag 15. januar for en gjennomgang av endelig beslutningsdokumentet og har trukket frem næring og samferdsel som prioriterte politikkområder for Østlandssamarbeidet videre fremover. Det overordnede ansvar for å fastlegge Østlandssamarbeidets videre strategi ligger hos kontaktutvalget som skal drøfte forslagene fra politisk styringsgruppe på sitt neste møte i mars 2019. Forslaget fra politisk styringsgruppe kan leses her:

 Forslag fra  politisk styringsgruppe