Mandag 17. desember ble det gjennomført et dialogmøte med lederne av de ulike faggruppene på kompetanseområdet i Østlandssamarbeidet. Solveig Olsen (leder av kompetansegruppen) og sekretariatsleder Jon Petter Arntzen orienterte om det pågående arbeidet med å avklare Østlandssamarbeidets fremtidige strategi, samtidig som organiseringen av arbeidet i de ulike faggruppene ble drøftet. Ny medarbeider som skal bistå fagpolitisk utvalg og de ulike faggruppene vil bli ansatt ca. 1. februar 2019.