Østlandssamarbeidet deltar i interregprosjektet Scandria2Act sammen med samarbeidspartnere fra blant annet fra Sverige, Finland, Tyskland og Polen. På oppdrag fra Østlandssamarbeidet har det tyske konsulentselskapet KombiConsult GmbH utarbeidet en rapport som ser på mulighetene for å overføre gods fra vei til båt/bane til/fra Europa. I denne forbindelse ble det gjennomført et  møte med godsgruppa i Jernbanedirektoratet og representant fra samferdselsdepartementet 13. desember. På møtet ble resultatene fra kartleggingen presentert, samtidig som aktuelle tiltak ble diskutert.

– dette var et svært nyttig møte der vi fikk lagt frem vårt budskap og der vi fikk satt fokus på utfordringene med å flytte gods over fra veg til bane, sier sekretariatsleder Jon Petter Arntzen etter møtet.

Konklusjonene i rapporten vil bli fulgt opp både i forhold til Østlandssamarbeidets innspill til NTP 2022-2033  og i forbindelse med Østlandssamarbeidets deltagelse i Scandria Alliance.

Rapporten kan leses her:

2018-09 _Oslo-Case-Study-No-2_final