Video Prosjektet Planning Future 2018 – Video er det første av fire planlagte fellesprosjekter med billedkunstnerne i Schleswig-Holstein. Utstillingen ble vist i Atelierhaus im Anscharpark i Kiel i perioden 17. november til 9. desember 2018. Utstillingskonseptet ble utviklet på initiativ fra Østlandsutstillingen og i samarbeid med billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein. Kooperasjonen mellom de to regionene bygger på et ønske om gjensidig utveksling mellom kunstnere i regionene og den politiske plattformen basert på Østlandssamarbeidet og dets partnerregion Bundesland Schleswig-Holstein. Utstillingen ble lyst ut i Schleswig-Holstein og på Østlandet og hadde som grunnlag fri innsendelse og anonym juryering. 58 kunstnere fra begge land med til sammen 87 arbeider ble vurdert av en bilateral jury som besto av Sverre Gullesen (kunstner og representant fra ØU´s jury), Kristine Halmrast (uavhengig kunstner), Fabian Vogler (kunstner og representant for BBK Sch-H) og Martina Kaufmann (Østlandsutstillingen). 18 kunstnere med 18 verk ble invitert til å delta i utstillingen.

Videokunst i videste forstand ble presentert – fra kortfilm til videoinstallasjoner, computerbaserte arbeider og videoskulpturer. Deltagende kunstnere fra Norge var Damir Avdagic, Sigbjørn Bratlie, Yamile Calderon & Edward Cunniffe, Anne Marthe Dyvi, Hanna Fauske, Hege Liseth, Bjørn Erik Haugen, Pete Fleming, Jon Gorospe, Verena Scholz & Claudia Ammann, Ingrid Torvund og Endre Aalrust. Følgende tyske kunstere deltok: Johannes Maria Bienemann, Ilka Kollath, Arne Lösekann, Marion Inge Otto Quoos, Eve Wiemer og Kai Zimmer.