På møte i kontaktutvalget 2. november ble Unn Ribe takket av som medarbeider i Østlandssamarbeidet. Leder i kontaktutvalget Roger Ryberg overrakte blomster og takket for innsatsen i sekretariatet. Unn Ribe har hatt mange ulike oppgaver i sekretariatet siden starten for 18 år siden. De siste årene har hun vært sekretær for kompetansegruppa og de ulike faggruppene på kompetanseområdet. I tillegg har hun hatt sentrale oppgaver innenfor kultursamarbeidet og hun har vært Østlandssamarbeidet sin kontaktperson inn mot Østlandsutstillingen. Vi takker Unn for hennes utrettelige engasjement og innsats.