Regjeringen vil gjennomgå hele opplæringsloven. Fagpolitisk utvalg har vedtatt å sende innspill til Opplæringslovutvalget, som skal levere sitt forslag til ny lov innen 1.12.2019

Brev Opplæringslovutvalget fra ØS fagpolitisk utvalg