Etter innspill fra faggruppe og kompetansegruppa har fagpolitisk utvalg vedtatt å sende henvendelse til KS om utredninger innen tema pedagogisk bruk av ikt i videregående opplæring.

Brev til KS fra ØS fagpolitisk – FOU digitalisering i opplæringen