NDLA lager åpent tilgjengelige læremidler for vgo. 18 fylkeskommuner samarbeider om NDLA og direktør i Akershus fk Joh Arve Eide er styreleder. Fylkespolitikerne i fagpolitisk utvalg støtter forslaget om brukerundersøkelse blant elever og lærere. Østlandet – NDLA brukerundersøkelse – oppfølging av vedtak Østfold fylkesting