Østlandssamarbeidet deltok på høringen i transport- og kommunikasjonskomiteen onsdag 17. oktober. Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) og Solveig Schytz (V), som representerte Østlandssamarbeidet på høringen, fokuserte spesielt på  Intercity-fremdriften og vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Det skriftlige innspillet fra Østlandssamarbeidet kan leses her:

Høringsinnspill..budsjett_

På bildet ser vi Adolfsen og Schytz sammen med komiteleder Helge Orten (H).