Felles fagskolestrategi og innspill til Opplæringslovutvalget behandles 17.10.2018

Østland – innkalling fagpolitisk OKV oktober 2018