Fagskole – høyere yrkesfaglig utdanning – etterspørres i arbeidslivet. Fagpolitisk utvalg vedtok 23.05.2018 å sende forslag til en felles østlandsstrategi til fylkeskommunene for politisk behandling. Særlig aktuelt er arbeid med ny finansiering fra 2018, og nå i mai – juni behandler Stortinget ny fagskolelov. 

ostsam – fagskolestrategi til fk