Styremøte i BSSSC under norsk formannskap ble gjennomført 23. mai med Kaliningrad regionen i Russland som vertskap. Den 22. mai deltok styrets medlemmer og administrative representanter på det 8 partnerskapsforum for Kaliningrad regionen og deres nasjonale og internasjonale partnere. BSSSC formann, Roger Ryberg, hilste forsamlingen på vegne av BSSSC. Guvernør i Kaliningrad, Anton Alikhanov, var vertskap for forumet. Ann Irene Sæternes orienterte om EØS-midlene og det nye fondet for grenseregionalt og transnasjonalt samarbeid. På styremøtet 23. mai vedtok BSSSC bl.a. et posisjonspapir om kultur «Ad culture to the heart of regional and European Politics». Papiret følger opp tidligere vedtatt policy papir om subsidiaritet, demokrati og Europas framtid fra desember 2017. BSSSCs styre ble også enige om å utarbeide et nytt posisjonspapir til EUs regionalpolitikk (Cohesion Policy) og langtidsbudsjettet for 2021-2027. Dette papiret vil bli drøftet på neste styremøte i Gdansk 10. september. Opplegg for årskonferansen i Gdansk 10 – 12. september ble godkjent og styret utpekte Sari Rautio (styremedlem fra Finland) som BSSSCs representant til Advisory Board for Interreg Østersjøprosjektet RDI2CluB (bio-økonomi).  Program for partnerskapsforum i Kaliningrad 22.5, Rybergs innlegg på forumet samt agenda for styremøtet i BSSSC kan leses her.

Programme Kaliningrad partner forum – final

Intervention during Partner forum 22.05.18

Agenda BSSSC Board Meeting 23.05.2018

BSSSC Policy Paper Culture – final