Fagpolitisk utvalg får 23.05.2018 orientering om to utvalgsarbeid og vil også ha fagskole og digitalisering som tema

ØS innkalling med saker – fagpolitisk OKV mai 2018